2021-01-28

Dostępna w IKO - aplikacji PKO Bank Polskiego - usługa automatycznych płatności za przejazd autostradą tzw. „Autrostrady IKO” znalazła się w Top 5 najciekawszych rozwiązań płatniczych Cashless Pay 2020.

Autostrady IKO to przygotowane przez PKO Finat rozwiązanie, dzięki któremu, po podaniu w aplikacji numeru rejestracyjnego samochodu, podczas wjazdu i zjazdu z płatnego odcinka drogi szlabany podnoszą się same, a należności są pobierane ze wskazanego rachunku w PKO Banku Polskim.