2020-01-28

CERT PKO Banku Polskiego uzyskał status certyfikowanego członka organizacji TF-CSIRT Trusted Introducer i jako jedyny w polskim sektorze bankowym posiada ten stopień certyfikacji.

Jego uzyskanie jest potwierdzeniem najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa informatycznego realizowanych w banku. Poprzedzone było wieloletnim procesem weryfikacji oraz uzyskania akredytacji, a następnie potwierdzenia zgodności w trakcie audytu realizowanego przez zewnętrznych audytorów zgodnie międzynarodowymi standardami oceny.

TF-CSIRT Trusted Introducer jest największym stowarzyszeniem zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w Europie.