2020-04-16

PKO Rotunda - oddział PKO Banku Polskiego po kompleksowej rewitalizacji - otrzymała certyfikat ekologiczny LEED na poziomie Gold. Potwierdza on, że budynek powstał z zachowaniem norm zrównoważonego budownictwa, jego wpływ na środowisko naturalne jest minimalny, a zastosowane rozwiązania zapewniają komfort użytkowania.

Certyfikacja LEED to system oceny budynków pod kątem ich oddziaływania na środowisko naturalne. Otwarta pod koniec listopada 2019 roku PKO Rotunda, jest nie tylko najnowocześniejszym oddziałem PKO Banku Polskiego, ale także popularnym w Warszawie miejscem spotkań.

Więcej