2017-08-28

PKO Bank Polski otrzymał certyfikat Microsoft poświadczający pozytywne zakończenie procesu Software Asset Management (SAM), którego celem był szczegółowy przegląd zaimplementowanych procedur oraz dokumentów licencyjnych a także systemów wykorzystywanych do zarządzania zasobami informatycznymi.

Wieloetapowa analiza potwierdziła sprawność organizacyjną Banku i bezpieczeństwo funkcjonowania bankowej infrastruktury informatycznej. Elementem procesu SAM jest raport, w którym oprócz standardowego zestawienia licencji, wykazany został poziom zaawansowania procedur w poszczególnych obszarach zarządzania oprogramowaniem. W wielu z nich Bank osiągnął maksymalny stopień.