2012-12-13

Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2013

Ministerstwo Finansów nadało PKO Bankowi Polskiemu tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2013.

Wybór został dokonany na podstawie wyników konkursu prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. O finalnym wyniku decydowały punkty przyznawane w trzech kategoriach w okresie od 1.10.2011 do 30.09.2012: udział w zakupach na rynku pierwotnym, jakość kwotowań na rynku wtórnym oraz współpraca z Ministerstwem Finansów.

Ministerstwo Finansów nadało PKO Bankowi Polskiemu tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2013.

Wybór został dokonany na podstawie wyników konkursu prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. O finalnym wyniku decydowały punkty przyznawane w trzech kategoriach w okresie od 1.10.2011 do 30.09.2012: udział w zakupach na rynku pierwotnym, jakość kwotowań na rynku wtórnym oraz współpraca z Ministerstwem Finansów.