2018-11-13

W pierwszej edycji konkursu „Digital Shapers” Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego otrzymał nagrodę w kategorii transformacja cyfrowa i został wpisany na listę wybitnych osobowości cyfrowego świata.

Zbigniew Jagiełło od 2009 roku zarządza PKO Bankiem Polskim, który jest liderem technologicznym krajowego sektora bankowego. Bank od lat inicjuje projekty integrujące środowisko branży bankowej ułatwiające społeczeństwu dostęp do własnych środków i zarządzanie nimi. Jest zaangażowany w rozwój e-państwa i umożliwienie klientom bezpiecznego i prostego dostępu do usług administracji publicznej poprzez bankowość elektroniczną, jako pierwszy zaadaptował technologię blockchain wykorzystywaną do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną. Zainicjował projekt Chmury Krajowej i współpracę największych polskich banków, zakończoną utworzeniem Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

„Digital Shapers” to inicjatywa fundacji Digital Poland, której celem jest wyróżnienie wybitnych osobowości cyfrowego świata i nowych technologii.