2020-04-16

Działania PKO Banku Polskiego odpowiadające na potrzeby społeczne zostały opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2019” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kapituła czuwająca nad doborem projektów do publikacji doceniła nowe inicjatyw banku, tj. grę edukacyjną „Bitwa o neta”, wspierających kształtowanie kultury organizacyjnej ambasadorów etyki, komunikację employer brandingową w nowej odsłonie, pod hasłem „Dzień dobry w pracy” oraz rewitalizację oddziału PKO Rotunda w zgodzie z kwestiami środowiskowymi i w uzgodnieniu z lokalną społecznością.

Uznanie zyskały również działania, w które od lat bank jest zaangażowany, tj. cyfryzacja, akcje biegowe „Biegnę dla…”, PKO Biegi Charytatywne oraz Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Więcej