2019-02-26

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Dom Maklerski PKO Banku Polskiego dwiema nagrodami.

Otrzymał nagrodę główną - Broker Roku 2018 za największe zaangażowanie na rynkach GPW, najwyższy udział w obrotach akcjami na Głównym Rynku lokalnego brokera w transakcjach sesyjnych i pakietowych, najwyższą wartość obrotów obligacjami nieskarbowymi i skarbowymi w ramach Catalyst oraz za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW.

Nagrodzony został również za najwyższy udział w obrotach obligacjami na rynku Catalyst.