2015-03-19

Dom Maklerski nagrodzony

Gazeta Giełdy Parkiet, organizator konkursu Byki i Niedźwiedzie nagrodziła Dom Maklerski PKO Banku Polskiego za skuteczne dążenie do umocnienia pozycji i rozwój oferty.

Uzasadnieniem przyznania nagrody jest silna pozycja DM PKO BP na rynku detalicznym oraz wprowadzenie atrakcyjnej oferty w zakresie kontraktów na WIG20 obejmującej depozyt intraday oraz niskie koszty transakcji. Ponadto doceniona została m.in. pełna oferta dostępu do notowań na urządzenia mobilne oraz zaangażowanie w liczne szkolenia dla inwestorów.