2014-10-30

Tomasz Marszałł, dyrektor departamentu Marketingu PKO Banku Polskiego uznany został za Człowieka marketingu i sprzedaży Briefu 2014”.

Magazyn „Brief” od kilku lat przyznaje nagrody ”Ludzie Roku Briefu”. Wyróżnia nim osoby, które aktywnością zawodową, przyczyniają się do rozwoju regionu i kraju.

Tomasz Marszałł, doceniony został za osiągnięcia w zakresie budowania komunikacji marketingowej największego polskiego banku.