2016-05-19

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu docenili inicjatywy społeczne PKO Banku Polskiego publikując je w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.

W rozdziale „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” przedstawiono PKO Bieg Charytatywny oraz praktykę edukacyjną Banku realizowaną poprzez Bankowiki - element portalu Bankomania. W części poświęconej praktykom z zakresu pracy zaprezentowano projekt „Centrum Innowacji”. Wśród długoletnich praktyk Banku wymieniono m.in.: Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa, charytatywne akcje biegowe „biegnę dla …”, Pracowniczy Program Emerytalny, aplikację mobilną IKO i system kafeteryjny MyBenefit.