2015-03-18

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został uhonorowany eDukatem

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został uhonorowany eDukatem.

Decyzja kapituły była jednomyślna – prezesa nagrodzono za największe osiągnięcie rynkowe 2014 roku, wizję rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce oraz skuteczne zbudowanie koalicji ponad podziałami konkurencyjnymi na rzecz standardu płatności mobilnych. 

W tym roku eDukaty przyznano po raz pierwszy. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji państwowej.