2021-01-05

PKO Bank Polski zwyciężył w rankingu Finnoscore 2020 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości. Bank otrzymał najwyższe noty w kategoriach: bankowość online, media społecznościowe oraz komunikacja omnikanałowa. Autorzy zestawienia wysoko ocenili również PKO Bank Polski w kategoriach: aplikacja mobilna oraz online onboarding.

Ranking Finnoscore powstaje na podstawie publicznie dostępnych informacjach. Badanie uwzględniało 300 kryteriów w 12 wybranych segmentach. Analizie obejmującej okres od stycznia do października 2020 roku poddano 200 banków z 26 krajów w Europie i Ameryce Północnej.

Wiecej