2014-10-13

Fundacja PKO Banku Polskiego została uhonorowana wyróżnieniem specjalnym w Konkursie na Najlepsze Partnerstwo

Fundacja PKO Banku Polskiego została uhonorowana wyróżnieniem specjalnym w Konkursie na Najlepsze Partnerstwa organizowanym przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jury doceniło różnorodność prowadzonych przez nią działań – za prowadzenie działań zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, działania doraźne oraz systemowe w partnerstwach.

Projekt strategiczny Fundacji oraz Klubu Jagiellońskiego „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” zyskał miano najlepszego partnerstwa społeczno-prywatnego 2014. Wyróżniono również partnerstwo Fundacji ze Stowarzyszeniem SIEMACHA na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sieci nowoczesnych placówek wychowawczych na terenie całego kraju.