2021-03-31

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego główną nagrodą Broker Roku 2020. Została ona przyznana za najwyższą wartość obrotu w transakcjach sesyjnych i pakietowych na akcjach z Głównego Rynku oraz NewConnect, obligacjach skarbowych i nieskarbowych z rynku regulowanego oraz ASO GPW i BondSpot, a także za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW w minionym roku. Ponadto Biuro Maklerskie banku nagrodzono za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku oraz za najwyższy udział w obrotach obligacjami na rynku Catalyst. Z kolei Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego otrzyma nagrodę za największą wartość portfela zamówień na produkty informacyjne zawierające dane GPW i BondSpot.