2023-12-07

PKO Bank Polski został laureatem konkursu Global Banking & Finance Awards 2023, w którym w kategorii Eastern Europe otrzymał dwa tytuły: Best Investment Bank oraz Best Corporate Bank.

Jury doceniło zaangażowanie banku w rozwijanie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu oraz jego dążenia do osiągania najwyższych standardów jakości obsługi. Zwrócono także uwagę na systematyczne pogłębianie współpracy z największymi korporacjami i klientami zagranicznymi poprzez oferowany im w ramach Grupy Kapitałowej szeroki dostęp do funduszy na finansowanie strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nagrody Global Banking & Finance Awards są przyznawane od 2011 roku w uznaniu za osiągnięcia, innowacje, inspirujące zmiany oraz doskonałość w świecie finansowym.