2023-06-06

PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w 9. edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości”, w kategorii gwiazda stabilności. O jego pozycji zdecydowały przede wszystkim wyniki finansowe.

Ranking „Gwiazdy Bankowości” organizuje „Dziennik Gazeta Prawna” wspólnie z firmą doradczą PwC Polska. W 9. edycji banki oceniane były w 7 kategoriach. Ocena dokonana została na podstawie ankiet i zaudytowanych sprawozdań finansowych, wyników badania przeprowadzanego wśród klientów oraz prac kapituły konkursu.