2023-12-07

PKO Bank Polski zdobył wyróżnienie w konkursie Innowator ESG, w kategorii G – innowacje w zakresie ładu korporacyjnego. Kapituła doceniła standaryzację wymagań ESG dla dostawców PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski odpowiedzialnie zarządza relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i etyczne. W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju sformalizował proces doboru dostawców pod kątem kryteriów ESG.

Konkurs Innowator ESG jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia ESG. Jego celem jest wyróżnienie projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych oraz poprawiają transparentność i ład korporacyjny w organizacjach.

Więcej