2022-06-27

INSTYTUCJA FINANSOWA PRZYJAZNA MEDIACJI.jpg

PKO Bank Polski otrzymał wyróżnienie „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, za otwartą postawę wobec polubownego rozwiązywania sporów i pozytywne zakończenie mediacji z największą liczbą klientów.

Bank prowadzi program ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Od startu programu w październiku 2021 roku klienci banku złożyli ponad 27 tys. wniosków, ponad 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Bank pracuje nad poszerzeniem bazy klientów, którzy mogą z niego skorzystać.

Wyróżnienie przyznała Komisja Nadzoru Finansowego. Zostało ono ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Więcej