2023-10-11

PKO Bank Polski został doceniony przez Komisję Nadzoru Finansowego jako Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacjom.KNF wyróżniła bank za zaangażowanie w upowszechnianie idei mediacji na rynku finansowym.

PKO Bank Polski od dwóch lat oferuje ugody dla kredytobiorców frankowych, w procesie mediacji z udziałem Sądu Polubownego przy KNF. Przyznane wyróżnienie promuje wśród instytucji finansowych polubowne metody rozwiązywania sporów z klientami.

Więcej