2022-01-24

INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Redakcja „Wprost” uhonorowała PKO Bank Polski tytułem „Instytucja Zaufania Publicznego” 40-lecia tygodnika Wprost. Bank został uznany gwarantem stabilności sektora i krajowej gospodarki.

PKO Bank Polski doceniono za konsekwentne i z sukcesem budowanie wiarygodności oraz zaufania klientów, a także zaangażowanie we wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Z uznaniem odniesiono się do udziału banku w walce ze skutkami pandemii, ratowaniu polskich przedsiębiorstw oraz tworzonych przez nie miejsc pracy, w tym dystrybucję subwencji z Tarczy Finansowej i tworzenie narzędzi cyfrowych pomagających Polakom w okresie pandemii.

Więcej