2017-03-03

PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsca dwóch kategoriach - najlepsza ilustracja i najlepsza fotografia, w III edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art.

Wieloplanszowy kalendarz PKO Banku Polskiego na 2017 rok prezentuje dwie równoległe koncepcje zatytułowane: „Nasze piękne miasta” oraz „Z młodości do nauki”. Pierwsza przedstawia miasta: duże metropolie i mniejsze ośrodki obsługiwane przez PKO Bank Polski. Druga linia kalendarza prezentuje 12 projektów popularyzujących naukę wśród dzieci i młodzieży, w które PKO Bank Polski jest zaangażowany.