2017-11-23
LAUR CESSIO 2017_.jpg

PKO Bank Polski był najlepszy wśród wierzycieli pierwotnych z sektora bankowego w V edycji konkursu Laur CESSIO. Wysoko oceniono proces przetargowy, wycenę portfela wierzytelności, projekt umowy na jego sprzedaż, a także przejrzystość oferty, jej kompleksowość oraz obsługę posprzedażową.

Laur CESSIO to inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, której celem jest promocja najlepszych praktyk, wzmacnianie potencjału i perspektyw rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami, a także umacnianie zaufania stron kontraktów na sprzedaż wierzytelności.