2022-09-22

Laur Cessio

PKO Bank Polski otrzymał wyróżnienie w konkursie Laur CESSIO. Został wiceliderem kategorii CESSIO OUTSOURCINGU 2022. Bank został doceniony za transparentność przetargu na outsourcing wierzytelności, czytelne kryteria, szybkie tempo i wysoką jakość merytoryczną odpowiedzi oraz materiałów udostępnianych w toku postępowania.

Kategoria CESSIO OUTSOURCINGU umożliwia praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami ocenić jakość przeprowadzanych postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności oraz wyróżnienie tego, którego standardy organizacji postępowania ofertowego oceniane są najwyżej.

Laur CESSIO jest inicjatywą Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).