2017-03-22

W konkursie BGK na Lidera Sprzedaży Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG, PKO Bank Polski zdobył tytuł „Mistrza Sprzedaży” za najwyższą kwotę udzielonych gwarancji.

W ubiegłym roku PKO Bank Polski udzielił gwarancji na kwotę 66 mln zł dla kredytów o łącznej wartości 120 mln zł. Tym samym wykorzystał najwięcej środków z limitu gwarancji de minimis spośród 10 banków uczestniczących w programie. W PKO Banku Polskim skorzystało z niego ponad 100 klientów z segmentu małych i średnich firm oraz ponad 20 klientów korporacyjnych.