2016-04-14
LIDER 2015 ROKU dla PKO Banku Polskiego

Wdrożone przez PKO Bank Polski rozwiązanie informatyczne dostosowujące Bank do wymogów Rozporządzenia UE EMIR wygrało w kategorii „Bankowość i finanse” konkursu „Gazety Bankowej”.

Celem tego kompleksowego oprogramowania jest ograniczenie ryzyka kredytowego i operacyjnego na rynku transakcji pochodnych.  PKO Bank Polski otrzymał tytuł Lidera 2015 za rozwój nowych technologii i rozwiązań IT. W konkursie Lider 2015 jest wyłaniane są firmy i instytucje finansowych, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii.