2020-06-16

PKO Bank Polski zwyciężył w konkursie „Gazety Bankowej” Lider 2019 w kategorii bankowość. Nagrodzono go za kompleksowy, cyfrowy ekosystem usług dodanych dla przedsiębiorców z sektora MSP, zintegrowanym z ofertą usług bankowych. Jury doceniło praktyczny wymiar innowacji łączącej unowocześnienie oferty z usprawnieniem obsługi klientów. 

Celem konkursu Lider jest wyróżnienie rozwiązań opartych na nowych technologiach, mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw.