2011-10-25

W piątej edycji konkursu Liderzy Filantropii 2011 PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Ponadto Bank uplasował się na trzeciej pozycji w kategorii instytucji finansowych, które w minionym roku przekazały najwięcej środków na cele społeczne.

Celem tego konkursu jest  uhonorowanie firmy, które najwięcej inwestują w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do promocji idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. Tytuł i statuetki otrzymują zwycięzcy w dwóch kategoriach: firma, która w minionym roku przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne. Konkurs, już po raz 5, organizowany był przez Forum Darczyńców w Polsce.