2019-11-21

Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim, zwyciężył w konkursie na Lidera Innowacji Roku, w kategorii dużych przedsiębiorstw. Kapituła doceniła jego zaangażowanie w rozwój współpracy ze start-upami oraz inicjatywy realizowane w ramach platformy „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”.

Konkurs zorganizowany został po raz pierwszy w ramach Forum Liderów Innowacji przygotowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Sieć Otwartych Innowacji.