2012-09-10

Lider Odpowiedzialnego Biznesu.JPG

W drugiej edycji konkursu organizowanego pod auspicjami Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej PKO Bank Polski – w kategorii branża finansowa – został wyróżniony tytułem Lidera Odpowiedzialnego Biznesu za realizowanie społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach.

Oceniane były m.in. zaangażowanie społeczne firmy, jej działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, dialog z pracownikami, relacje i komunikacja z interesariuszami oraz jej wpływ na środowisko.