2017-01-13

Zespół Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego pod kierownictwem dyrektora Mariusza Adamiaka zajął 1. miejsce w rankingu kwartalnych prognoz walutowych Bloomberga.

Zespół zwyciężył w kategorii 13 głównych par walutowych oraz w kategorii prognoz walut G10. W rankingu brano pod uwagę odchylenie prognoz od wartości rynkowych oraz zgodność z trendem uwzględniając przy tym datę ich nadesłania.