2015-09-30

 

 

PKO Bank Polski jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z ósmego już rankingu „Top Marka”.

Celem przygotowywanego przez miesięcznik „Press” zestawienia, jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych. Na temat naszego Banku, w ciągu miesiąca, średnio ukazuje się ponad 4,2 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych. W analizowanym okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015 roku media i internauci szczególnie szeroko opisywali i komentowali tematy związane z integracją z Nordea Bank Polska, systemem płatności mobilnych i działalnością sponsoringową. Zgodnie z wynikami badania również ekwiwalent reklamowy dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był PKO Bank Polski jest najwyższy wśród banków i wynosi 172 mln zł.