2017-12-18

PKO Leasing został nagrodzony przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE - polskie centrum kompetencyjne w zakresie instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej, w kategorii Przedsiębiorstw Leasingowych, za najlepsze wyniki w rozwoju tego rynku.

PKO Leasing jest najefektywniejszym dystrybutorem funduszy unijnych w sektorze przedsiębiorstw leasingowych w Polsce. W perspektywie 2016-2018 uruchomił łącznie 670 mln zł preferencyjnej akcji leasingowej ze wsparciem unijnym z Europejskiego Funduszy Inwestycyjnego z programów gwarancyjnych COSME oraz Horyzont 2020.