2020-02-06

Lider sprzedaży gwarancji de minimis

PKO Bank Polski został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nagrodą za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji de minimis.

Od początku istnienia programu gwarancji de minimis, tj. 2013 roku PKO Bank Polski udzielił gwarancji na ok. 13,3 mld zł i wygenerował ponad 23 mld zł akcji kredytowej.