2017-12-05

PKO Bank Polski został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem Lider sprzedaży gwarancji de minimis, za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania programu (marzec 2013). 

PKO Bank Polski od początku istnienia programu obsłużył ponad 20% przedsiębiorców (35 tys. klientów) korzystających z de minimis, utrzymując w każdym roku pozycję lidera sprzedaży. Łącznie udzielił gwarancji na ok. 8,9 mld zł, wygenerował ponad 16 mld zł akcji kredytowej.