2020-04-28

Przedsiębiorcy, w badaniu przeprowadzonym przez „My Company Polska” przyznali PKO Bankowi Polskiemu tytuł Marki Godnej Zaufania w kategorii kredyty i pożyczki dla firm.

Celem było wyłonienie marek, produktów i usługi skierowanych do biznesu, którym przedsiębiorcy ufają najbardziej.  

W badaniu udział wzięło prawie 20 tys. respondentów. Prezesi i kadra kierownicza spontanicznie wskazywali marki opierając się na własnych preferencjach, wiedzy i doświadczeniu.