2017-10-30
Marka Marek 2017

PKO Bank Polski jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z badania Top Marka. Zyskał najwięcej punktów za liczbę i zasięg publikacji.

Analiza objęła informacje zamieszczane w prasie, Internecie i mediach społecznościowych. W analizowanym okresie (lipiec 2016 - czerwiec 2017 roku), na temat PKO Banku Polskiego ukazało się ponad 770 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych. Również ekwiwalent reklamowy (Advertising Value Equivalency) dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był Bank okazał się najwyższy wśród banków i wyniósł ponad 230 mln zł.

Celem przygotowywanego przez miesięcznik Press i firmę Press-Service Monitoring Mediów zestawienia, jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych.