2011-06-15

PKO Bank Polski znalazł się wśród 14 marek, które uznano z „Marki Wysokiej Reputacji” Ocenę reputacji marki przeprowadzono w czterech wymiarach: („referencje”, „atmosfera medialna”, „zaangażowanie społeczne”, „marka jako pracodawca”).

PKO Bank Polski uzyskał niemal wzorowy wskaźnik rozpoznawalności marki. Korzystanie z marki PKO Bank Polski, najczęściej deklarują osoby wieku 35-44 lata oraz osoby o zarobkach przekraczających 5 tys. zł miesięcznie. Tytuł przyznawany jest przez MTM Management, na podstawie wyników badania Premium Brand zrealizowanego przez instytut MillwardBrown SMG.