2021-06-23

Mecenas Filharmonii Narodowej

Filharmonia Narodowa w Warszawie uhonorowała PKO Bank Polski za zaangażowanie w realizację wydarzeń muzycznych oraz wspieranie realizacji programu artystycznego sezonów 2019/2020 i 2020/2021 w trudnym czasie pandemii.

PKO Bank Polski od lat wspiera kulturę narodową, angażuje się w doniosłe wydarzenia kulturalne oraz otacza opieką działalność instytucji kultury. Od dziewięciu lat bank jest Mecenasem Strategicznym Filharmonii Narodowej w Warszawie.