2021-09-09

PKO Bank Polski otrzymał nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2020 za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina, w szczególności za finansowe wsparcie działalności Teatru Starego w Lublinie, w tym premiery spektaklu „Kimberly Akimbo”.

Od lat PKO Bank Polski współpracuje z Teatrem Starym w Lublinie. Jest również mecenasem lubelskiego Centrum Spotkania Kultur. Bank wspiera też lubelską Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego. Niezwykłą inicjatywą kulturalną na lubelskim rynku był też zrealizowany wspólnie z bankiem projekt Teatru Muzycznego w Lublinie „Opera na Prowincji”.

Wspierając kulturę narodową PKO Bank Polski popularyzuje wartości, wpływa na pogłębienie wiedzy historycznej, utrwalenie tożsamości narodowej, a przede wszystkim wzmacnianie więzi i wrażliwości społecznej, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim.

Obejrzyj wideo Nagroda Miasta

Więcej