2011-05-24

W drugiej edycji nagród Mistrz Biznesu, zwycięzcą w kategorii Finanse i Bankowość został PKO Bank Polski. Idea nagrody koncentruje się na wyróżnianiu i propagowaniu nowatorskich, a zarazem etycznych standardów i postaw w polskiej gospodarce. Celem organizatorów Mistrza Biznesu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi krajowej przedsiębiorczości oraz wspieranie konkurencyjnej, otwartej gospodarki rynkowej.

Nagrodę Mistrz Biznesu charakteryzuje wszechstronność kryteriów oceny zgłoszonych kandydatów. Pod uwagę brane są m.in.: wyniki ekonomiczne, śmiałość gospodarczej wizji, biegłość w zarządzaniu, radzenie sobie z przeciwnościami, podbój nowych rynków, także zagranicznych, talent w doborze kadr, aż po społeczną odpowiedzialność biznesu. Tytuł jest przyznawany przez magazyn Businessman.pl.