2023-06-13

Mocarze Hiperautomatyzacji

PKO Bank Polski w 2. edycji konkursu Mocarze Hiperautomatyzacji otrzymał nagrodę specjalną Jury HiperMocarz Automatyzacji. Bank został doceniony za zastosowanie technologii Robotic Process Automation przy realizacji programu rządowych wakacji kredytowych.

Głównym celem konkurs Mocarze Hiperautomatyzacji jest nagrodzenie najskuteczniejszych wdrożeń z zakresu hiperautomatyzacji. Ich efektywność mierzona jest poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed wdrożeniem z wynikami uzyskanymi po jego przeprowadzeniu.