2019-11-07

Modelowa współpraca z KDPW

PKO Bank Polski został nagrodzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za zaangażowanie w projekty rozwojowe realizowane przez Grupę Krajowego Depozytu. Doceniono współpracę w obszarze rozwoju rozliczeń, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie identyfikacji kontrahentów oraz budowania rynku obligacji detalicznych. KDPW, z okazji 25-lecia, nagrodził wybranych uczestników i partnerów biznesowych. Współpraca pomiędzy bankiem a KDPW wyznacza nowe standardy i przyczynia się do rozwoju oraz podniesienia konkurencyjności rynku finansowego.