2018-03-07
NAGRODA ALFA DLA SUBFUNDUSZU PKO SKARBOWY

PKO Skarbowy, subfundusz z oferty PKO TFI, został uhonorowany nagrodą Alfa w kategorii Bestseller.

Wyróżnienie to przyznawane jest detalicznym funduszom inwestycyjnym otwartym, które w minionym roku cieszyły się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto. Nagroda Alfa przyznawana jest przez firmę Analizy Online. Ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.