2015-12-02
 

Piotr Galas, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego znalazł się w gronie osób wyróżnionych przez Związek Banków Polskich, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju usług finansowych skierowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego w ciągu ostatnich 25 lat. Został także odznaczony „Honorową Odznaką Związku Banków Polskich”.

PKO Bank Polski od lat utrzymuje pozycję lidera w zakresie usług dla klientów sektora samorządowego. Udział Banku w finansowaniu samorządów kredytami to 20 proc., w emisji obligacji komunalnych przekracza 40 proc.