2023-11-23

Kapituła XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP przyznała PKO Bankowi Polskiemu nominację w kategorii Narodowy Sukces.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest raz do roku. Stanowi cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych.