2018-06-21
nagroda polskiego radia

W drugiej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii „Filantrop Polski”. Został doceniony za zaangażowanie w rozwój gospodarczy naszego kraju.

Bank od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Angażuje się w inicjatywy, które promują patriotyzm gospodarczy, rodzimy biznes oraz naukę. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, sportowe, charytatywne.

Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorstw, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej, angażują się w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną.