2018-11-15
NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP

W XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Odpowiedzialny Biznes. Otrzymał też nominację w kategorii Narodowy Sukces. Został doceniony za zrównoważony rozwój, ekonomiczne sukcesy, wpływ na rozwój branży i gospodarki oraz działania prospołeczne.

PKO Bank Polski aktywnie uczestniczy w przemianach społecznych i gospodarczych Polski oraz istotnych dla kraju projektach inwestycyjnych i cywilizacyjnych. Jest symbolem bezpieczeństwa finansowego dla milionów Polaków, największym płatnikiem podatku CIT, jednym z największych pracodawców w kraju, najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie, a po zaklasyfikowaniu Polski do indeksu krajów rozwiniętych, jako jedyny podmiot z Polski znalazł się w grupie spółek dużych. Bank odpowiada na wyzwania i potrzeby społeczne. Wspiera wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne i akcje społeczne a wiele z nich sam inicjuje.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to wyróżnienie dla firm, które m.in. przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. W ubiegłym roku Bank otrzymał nominację w kategorii Odpowiedzialny Biznes. W 2012 roku był nominowany w kategorii Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Rok później otrzymał w niej Nagrodę Gospodarczą Prezydenta i nominację za innowacyjność.