2013-06-05
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

PKO Bank Polski został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

PKO Bank Polski, jako jedyny z laureatów otrzymał dwie nominacje. Kapituła Konkursu przyznała je w kategoriach Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (wyróżnienie to Bank otrzymał także w ubiegłym roku) oraz Innowacyjność. Nominacje oraz nagroda nazywana „Polskim Gospodarczym Noblem” są wyrazem uznania za wkład Banku w rozwój gospodarczy kraju oraz budowę pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki.

Do tegorocznej, jedenastej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP zgłoszonych zostało blisko 100 firm. Spółki nominowane do wyróżnienia wybrała 21-osobowa Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Wiesława Rozłuckiego.