2020-09-09

Za umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, prezes Zarządu Zbigniew Jagiełło został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pod kierownictwem prezesa Grupa przeszła rewolucyjne zmiany, zapewniając bankowi dominującą pozycję w branży finansowej. Bank nadaje ton przemianom na rynku i śmiało korzysta z najnowszych osiągnieć technologicznych, tworzy klimat sprzyjający rozwojowi m.in. polskiej przedsiębiorczości i wzmacniania potencjał krajowej gospodarki.